Name Absender
E-Mail Absender
E-Mail Empfänger
Nachricht
Captcha

Please prove you are human by selecting the Tree.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kontaktaufnahme und für Rückfragen dauerhaft gespeichert werden.
Vestigingsmanager / Associate Partner Nederland (m/v)
Referenz: 4435-TB
Datum: 07.08.2018

Uw nieuwe werkgever:

"Thomas Biber, IT Recruitment" is een op de bezetting van SAP-functies in het binnen- en buitenland gespecialiseerd recruiting- en headhuntingbureau. Voor de versterking van de activiteiten in Nederland willen wij op een centrale locatie een vestiging opbouwen en zijn hiervoor op zoek naar een
 

Vestigingsmanager / Associate Partner Nederland (m/v)

 

Uw nieuwe takenpakket:

Als vestigingsmanager / Associate Partner bent u verantwoordelijk voor de opbouw van een vertegenwoordiging van ons bedrijf in Nederland. U bent belast met de strategische en operationele bestuur van de vestiging.
U geeft sollicitanten die met ons samenwerken, advies over zinvolle nieuwe stappen in hun carrièreontwikkeling.
U brengt het contact tussen de klant en de hooggekwalificeerde SAP-expert tot stand.
U begeleidt lopende sollicitatieprocedures onder eigen verantwoordelijkheid.
U verovert een belangrijk marktaandeel binnen de Nederlandse markt voor SAP-personeelsdiensten en u werkt nauw samen met internationale recruitingpartners.
 

Uw profiel:

Afgeronde opleiding plus minimaal 3-5 jaar ervaring als SAP-expert met een willekeurig zwaartepunt (idealiter bij een SAP-adviesbedrijf).
Alternatief beschikt u over minimaal 3-5 jaar ervaring als personeelsadviseur of Senior Researcher in een personeelsadviesbureau en hebt u meerdere zoekprojecten binnen de IT- en SAP-branche met succes uitgevoerd.
U bent graag klantgeoriënteerd bezig, hebt ervaring op het gebied van Proposal Management en contractonderhandelingen binnen het kader van SAP-diensten en u kunt succesvolle projecten aantonen.
U bent persoonlijk en zakelijk met Nederland verbonden en u brengt een belastbaar netwerk van zakelijke contacten mee.
U werkt snel en resultaatgericht en u bent bereid om een start-up in Nederland op te zetten.
U spreekt vloeiend Duits en Engels.
 

Ons aanbod:

Wij bieden u een functie binnen één van de spannendste branches: het zoeken naar de beste kandidaten voor veeleisende IT-functies. Bovendien bieden wij u de kans om een in Duitsland beproefd bedrijfsconcept met succes naar de Nederlandse te vertalen en een kleine bedrijfsunit met een hoge rentabiliteit op te bouwen. U profiteert hierbij van reeds bestaande eerste contacten met klanten en kandidaten, van de toestroom van hooggekwalificeerde SAP-experts uit Duitsland, van de beschikbare expertise en de aanwezige ervaring en van de integratie in een groeiend, internationaal partnernetwerk. Als mede-eigenaar van de op te bouwen vestiging deelt u in het bedrijfssucces. Daarnaast bent u “eigen baas”, bepaalt u zelf uw werktijd en werkindeling, legt u zelfstandig processen en procedures vast en kunt u zelf uw reistijd bepalen ten behoeve van een uitstekende work-life-balans. Deze functie is ideaal voor iemand die na jaren binnen de SAP-consulting nu iets heel anders zoekt en graag binnen de pure people business werkzaam is.
 
 
 

Ihr neuer Arbeitgeber:

"Thomas Biber, IT Recruitment" ist eine auf die Besetzung von SAP Positionen im In- und Ausland spezialisierte Recruiting- und Headhuntingagentur. Für die Intensivierung der Geschäftstätigkeit in der Niederlande, möchten wir an einem zentralen Standort eine Niederlassung aufbauen und suchen hierzu eine(n)
 

Niederlassungsleiter / Associate Partner Niederlande (m/w)

 

Ihr neuer Aufgabenbereich:

Als Niederlassungsleiter / Associate Partner sind Sie verantwortlich für den Neuaufbau einer Repräsentanz unserer Geschäftstätigkeit in der Niederlande. In Ihren Händen liegt die strategische und operative Steuerung der Einheit.
Sie beraten die mit uns arbeitenden Bewerber über sinnvolle nächste Schritte in ihrer Karriereentwicklung.
Sie stellen den Kontakt zwischen den Kunden und den hochqualifizierten SAP Exerpten her.
Sie betreuen laufende Bewerbungsprozesse eigenverantwortlich.
Sie gewinnen einen signifikanten Marktanteil im niederländischen Markt für SAP Personaldienstleistungen und arbeiten eng mit internationalen Recruiting Partnern zusammen
 

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium plus mindestens 3-5 Jahre Erfahrung als SAP Experte mit einem beliebigen Schwerpunkt (idealerweise bei einem SAP Beratungsunternehmen)
Alternativ verfügen Sie über mindestens 3-5 Jahre Erfahrung als Personalberater oder Senior Researcher in einem Personalberatungsunternehmen und können auf mehrere erfolgreich abgewickelte Suchprojekte im IT oder SAP Umfeld zurückblicken.
Sie haben Spaß an einer kundenorientiertenTätigkeit , hatten bereits mit Proposalmanagement und Vertragsverhandlungen im Umfeld von SAP Dienstleistungen zu tun und können hier Erfolge vorweisen.
Sie sind persönlich und beruflich in der Niederlande verwurzelt und bringen ein belastbares Netzwerk an Geschäftskontakten mit.
Sie agieren schnell und abschlussicher im täglichen Geschäft und sind bereit ein Start-Up Unternehmen in der Niederlande aufzubauen.
Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch.
 

Das Angebot:

Wir bieten eine Tätigkeit in einer der spannendsten Branchen überhaupt: der Suche nach den besten Köpfen für anspruchsvolle IT Berufe. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit ein in Deutschland und der Schweiz funktionierendes Geschäftskonzept auf dem niederländischen Markt erfolgreich umzusetzen und eine kleine Unternehmenseinheit mit hoher Ertragskraft aufzubauen. Sie profitieren von bereits bestehenden Erstkontakten zu Kunden und Kandidaten, vom Zustrom hochqualifizierter SAP Experten aus Deutschland, von vorhandenem Know-How und Erfahrung und vom Eingebundensein in ein entstehendes internationales Partnernetzwerk. Als Mitinhaber der aufzubauenden Niederlassung sind Sie am Unternehmenserfolg beteiligt. Darüber hinaus sind Sie Ihr "eigener Chef", bestimmen Ihre eigene Arbeitszeit und Arbeitseinteilung, legen Methoden und Vorgehensweisen eigenverantwortlich fest und haben eine nur nach Ihnen selbst bestimmte Reisetätigkeit für eine exzellente Work-Life balance. Die Position ist ideal für jemanden, der nach vielen Jahren im SAP Consulting etwas völlig anderes machen möchte und gerne in einem reinen People Business arbeitet.